CIMG2839 CIMG2840

裏側からの眺め。

CIMG2842 CIMG2841 CIMG2846

表側です。

CIMG2844 CIMG2845

壁際です。蟹面戸に熨斗。

CIMG2849 CIMG2850 CIMG2847

隅棟。蟹面戸、大熨斗、熨斗、雁振。

 

 

from   A